top of page

Information enligt dataskyddsförordningen

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi tycker det är viktigt att du vet hur vi hanterar dina uppgifter så här svarar vi på några av de viktiga frågor du kan tänkas ha.

 

Vi uppdaterar för närvarande vår integritetsmeddelande. För aktuell information kontakta info@malarbatar.se.

 

Vad gör ni med mina uppgifter?

De personuppgifter som du lämnar till oss används för att kunna administrera och utföra beställningar av projekt du gör hos oss. Den lagliga grunden för detta är att det är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra din beställning.

 

Du har rätt till information

Du har rätt att gratis få veta vilka av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Det gör du enklast genom att skicka en begäran till oss på info@malarbatar.se.

 

Du har rätt till rättelse

Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart få rättade. Det kan du göra genom att skicka ett mail till info@malarbatar.se med vilken information du vill ha rättad (t.ex. adress).

 

Du har rätt att få din information borttagen

Du kan begära att din information tas bort (det finns undantag, t.ex. får vi inte radera information som lagen kräver att vi behåller). Det kan du göra genom att skicka en begäran till info@malarbatar.se.

 

Kan mina uppgifter komma att föras över några gränser inom eller utanför EU?

Ja. Vi tar emot och behandlar din information på vårt kontor i Sverige, men vi kan komma att dela din information med samarbetspartners.

 

Hur säkert hanteras mina uppgifterna?

Vi använder brandväggar, antivirus och annan teknik för att hålla din information säker. Vi säkerställer att tillgången till vårt lokala nätverk är säkert och begränsat till den personal som skall ha tillgång.

 

Hur länge sparas min information?

Dina personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Dina personuppgifter kan sparas längre i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av samtycke du lämnat tidigare om behandling av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att göra invändningar

Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sånt fall på info@malarbatar.se.

 

Rätt till klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Datainspektionen.

 

Övrigt

Du har även rätt till så kallad dataportabilitet, där du kan få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format om du begär det.

 

Om jag har fler frågor om hur ni följer GDPR?

Då får du gärna kontakta oss på info@malarbatar.se.

bottom of page