Bottenfärgsanalys

XRF

Från och med våren 2021 erbjuder vi bottenfärgsanalys SciAps XRF för att undersöka innehållet av metallerna zink, koppar, tenn och bly i bottenfärgen på en båt. Syftet med testet och de regler som finns är att skydda människors hälsa och livet under vattenytan. Vi på Mälarbåtar tar detta på största allvar, och därför ser vi det som en självklarhet att erbjuda denna tjänst till dig som är båtägare.

Mer om SciAps XRF instrument och båtskrovsmätningsmetodik

Metoden vi använder oss av är en screeningmetod för att med röntgenflourescens mäta direkt på ett båtskrov. Efter mätning får vi ut ett värde för tenn, koppar, zink och bly i µg /cm2. 

Förbud mot TBT

Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på (Transportstyrelsen, 2021)

Läs mer om båtbottenfärger här på transportstyrelsen.se 

Pris för bottenfärgsanalys

Båtar under 7 meter: 1 500 kr inkl. moms

Båtar 7 meter och längre: 3000 kr inkl. moms

Maila till info@malarbatar.se för att boka en tid.